Transició energètica

Segons el World Energy Council, la transició energètica és un canvi estructural fonamental en el sector energètic. Aquesta definició que es pot considerar curta, implica diferents accions. Així, la transició energètica representa principalment un canvi en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils per fonts renovables i locals. Però també és un procés de canvi progressiu en la manera de gestionar i utilitzar l’energia, incrementant-ne l’ús compartit i fent-ho d’una manera més eficient.

A Catalunya, s’està impulsant la transició energètica mitjançant l’anomenat Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. Aquest Pacte ha generat un diàleg i un consens entre totes les forces polítiques i els representants de la societat civil per assolir un nou model energètic català renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible.