Informes de Transició

Aquí podeu trobar els informes de transició del diferents municipis, comarques, vegueries i províncies de Catalunya.

Per poder elaborar els presents informes s’ha treballat amb un model desenvolupat per Ramon Sans Rovira,  enginyer industrial, expert en transició energètica i autor del model de càlcul TE21. Aquest model demostra que una transició energètica és viable tècnicament, econòmica, territorial i ambiental.

Actualment, aquesta tasca ha derivat cap al model TE21 MUNICIPIS I COMARQUES, que partint d’uns senzills inputs a mode d’enquesta, calcula com dur a terme la transició energètica en un municipi, comarca o territori determinat. El model defineix les necessitats energètiques, potències, costos econòmics actuals, futurs i acumulats, inversions i superfícies de territori requerides.

Cal tenir present que la transició serà diferent en funció del país o del territori on es vulgui aplicar. Per això, l’informe es redactarà amb visió crítica i objectiva per a adequar el màxim els resultats a la realitat. Alhora, si es decideix implementar els resultats caldrà una anàlisi més detallada, capaç de creuar les dades del TE21 MUNICIPIS I COMARQUES amb la realitat territorial i que acompanyi el procés d’inici a fi.

Tampoc cal oblidar que el model de càlcul que es presenta aquí data de 2017 i que, mentre que les dades (sense TE21) de consums tèrmics i de mobilitat dels que es parteix segueixen sent certes, les dels consums elèctrics resulten incorrectes per excessivament optimistes (de l’ordre del 20-40% a la baixa). Malgrat això, ja que l’increment de pas de  Potència Necessària a Potència de Generació que s’aplica a l’estudi (un 100%) excedeix amb molt a la que les noves solucions d’emmagatzematge permeten en l’actualitat (un 50% més que la necessària), els resultats finals tant energètics com econòmics com territorials segueixen sent d’absoluta vigència.